Scroll to Content

Parcul Industrial Răut este un proiect complex, care include atât lucrări arhitecturale cât și de interior. Pe partea de exterior am lucrat la modificarea fațadei blocului. Luând în considerare că blocul a fost învechit, era necesar în primul rând să prevenim orice situații de avariaj, astfel planificând minuțios fiecare etapă de lucru. Fațada unui bloc determină imaginea companiei, respectiv este necesar de ținut cont de caracterul corporativ pentru al contura în fiecare detaliu al viitoarei construcții.

Fațada blocului atrage atenția prin structura sa mozaică. Blocul are structura literei “L”, ceea ce a permis proiectarea economă a suprafeței și formarea unui spațiu în interiorul acestei litere, în cazul nostru spațiul este prevăzut pentru locuri de parcare.

Pentru crearea design-ului oficiilor am urmat stilul corporatist al companiei, formând un spațiu receptiv la necesitățile ulterioare ale angajaților. Amenajările corespund funcțiilor pe care le îndeplinește sala, prima este oficială, unde este prezentat și logoul companiei, iar design-ul nu sustrage. A doua sală este prevăzută și pentru ședințe de creație, astfel ne-am permis să o personalizăm.

Ca să nu pierzi nici unul din proiectele noastre, vom avea grijă să afli primul.